<![CDATA[Svenska småföretag är tveksamma till att nyanställa. Foto: Getty Images]]>

Stelbenta regler hindrar entreprenörer

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 8 februari, 2017

Svenska entreprenörer är mer försiktiga med att anställa än det globala genomsnittet. Stelbenta regler och brist på kompetens och kapital anges som hinder.

Resultaten i 2017 års Global Entrepreneurship Monitor (GEM) visar att mer än hälften av världens entreprenörer vill anställa inom de närmaste fem åren. Dock ser de flera hinder på vägen i form av stelbenta regler på arbetsmarknaden, att hitta rätt kompetens, brist på kapital samt mer betungande och komplexa regelverk när verksamheten växer.

Svenska entreprenörer är betydligt mer försiktiga än det globala genomsnittet, bara 38 procent av dem räknar med att anställa inom de närmaste fem åren. Detta kan bero på flera orsaker men speglar bland annat hur entreprenörer upplever lagar och regelverk rörande arbetsmarknaden.

– Svenska entreprenörer arbetar ofta i kluster och tillfälliga samarbeten hellre än att anställa. Undersökningen visar att Sverige fortsatt är det land där människor ser störst möjligheter men tvekar att starta företag och anställa, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH.

Andelen entreprenörer av befolkningen (TEA) ökade under 2016 eller låg kvar på samma nivå som tidigare år. Det är högre i länder på en lägre utvecklingsnivå (17 procent). I takt med ett ökat välstånd minskar entreprenörskapet och ändrar karaktär och i innovationsdrivna länder uppgår det i snitt till nio procent. TEA är högst i Latinamerika, Karibien och Afrika och lägst i Europa.

Graden av innovativitet brukar följa med ekonomisk utveckling och innovativt entreprenörskap är högst i Nordamerika (39 procent) och lägst i Afrika (20 procent). Dock finns exempel med både en hög nivå av innovativitet och entreprenörskap som Chile där 24 procent av befolkningen är på väg att starta eller driver ett nytt företag och 57 procent av entreprenörerna anser att de erbjuder en innovativ produkt eller tjänst.

Den årliga Global Entrepreneurship Monitor (GEM)-rapporten har genomförts i 66 länder och representerar 70 procent av världens befolkning och 85 procent av världens totala BNP.