Bolagsstämma

Vad gäller för en bolagsstämma när man är ensam aktieägare? Foto: Getty Images

Expertsvar

Måste jag ha bolagsstämma för bara mig?

Fråga:

Jag försöker hitta svar på vad som gäller angående bolagsstämma och kallelse till denna om man bara är en aktieägare. Det känns ju lite löjligt att skicka ett brev till sig själv. Och hur gör jag med till exempel val av justeringsman? Jag har ju alla poster själv så mitt namn kommer ju att stå överallt. Jag har försökt att hitta svar på nätet men hittar bara den formella texten kring detta och där framgår inte hur man gör och vad som gäller om man bara är en ledamot i aktiebolaget. Så jag skulle vara ytterst tacksam om ni kunde tydliggöra detta.

Jenny


Expertsvar:

Många regler i aktiebolagslagen är dispositiva (det vill säga man kan förhandla bort delar av lagstiftningen) aoch många av aktieägarskyddsreglerna kan bortses ifrån när det bara finns en aktieägare. Styrelsen (vilket är aktieägaren, det vill säga du) sammankallar till bolagsstämma. Du kan skicka en kallelse till sig själv om du vill, men det är inte ett krav, den behöver i alla fall inte postas. När det bara är en aktieägare görs bolagsstämman genom en så kallad pappersstämma. Det innebär att du skriver protokollet, men i praktiken kan du sitta hemma och skriva ner det som ska finnas med i protokollet. Gällande kallelsen skrivs exempelvis följande i protokollet: ”Beslutades att stämman var behörigen sammankallad eftersom samtliga ägare var närvarande.” Eftersom det bara är en person som kommer att närvara vid stämman kan du helt enkelt godkänna att kallelse etceter har skett i behörig ordning. Du kommer som sagt att vara den enda personen som närvarar och utses då till ordförande etcetera. Men just en justeringsman behövs inte.

Noshin Kardel


ANNONS

Nyhetsbrev