<![CDATA[Många småföretag upplever problem med finansieringen. Foto: Getty Images]]>

Småföretag erbjuds finansiering av kriminella

Redaktionen

Publicerades: 24 april, 2017

Många småföretag upplever att man har svårt att få kapital från sin bank. Flera av dem får istället erbjudande om finansiering från kriminella. Det visar en färsk undersökning från kreditföretaget Ferratum Buisiness.

Var femte mindre företag hävdar att de inte får lån alls via sin bank och var sjunde uppger att de istället fått erbjudande av kriminella för lån och finansiering.

– Många mindre bolag, som inte får kredit i banker är extra sårbara då de kan ha svårt att parera förändringar i sitt kassaflöde eller genomföra investeringar vilket utnyttjas av kriminella säger Scott Donnelly, chef för Ferratum Business.

– Det gäller inte minst för de allra minsta bolagen som försörjer en eller flera familjer kan det vara extra viktigt att snabbt få tillgång till kapital för att lösa en akut kreditsituation så att företaget kan leva vidare, fortsätter han.

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med vd eller ekonomichef bland ett statistiskt urval av 500 mindre bolag i Sverige med 0–49 anställda.

Frågorna som ställdes handlade om: hur man jobbar aktivt med sin likviditetsplanering; hur man finansierar sig och kostnaden för det; hur man upplever tillgången på finansiering/kapital under 2017 och vad man tror om den framöver; vilket förtroende man har för olika finanspartner och vad man anser vara viktigast vid val av en finansieringspartner.

– Svårigheten att få låna pengar till sin utveckling innebär också att en stor tillväxtpotential hämmas, säger Scott Donnelly. Inte minst kan många av de nyanlända entreprenörerna skapa förutsättningar för integration och samhällelig tillväxt om fler kunde erbjudas att få låna till sin start och utveckling.

Mer fakta från undersökningen:

  • Närmare 9 av 10 av de minsta småbolagen (1–5 medarbetare) förlitar sig på egna medel för sin finansiering.
  • Närmare 4 av 10 av dessa bolag får sällan eller aldrig hjälp i banken med krediter.
  • Närmare 6 av 10 av småbolagen arbetar aktivt med sin likviditetsplanering
  • 8 av 10 småbolag finansierar sig vanligen via egna medel med bankkrediter i andra hand
  • Var sjunde småbolag uppger att man blivit kontaktad av kriminella med erbjudanden om lån och finansiering.