<![CDATA[]]>

Vinkla om din affärsmodell – bli mer lönsam

Camilla Björkman

Publicerades: 25 oktober, 2012

I dag går utvecklingen raketfort, och det gäller att ständigt omvärdera din affär för att skydda dig. ”Att se över affärsmodellen är inte bara ett sätt att bli mer lönsam. Det är ren överlevnad” säger experten och ger här sina bästa tips.

I  nummer 1 2015 av Driva Eget ägnade vi hela vårt tema åt disruptive innovation – hur marknaden nu skrivs om av snabba nytänkande företag och hur du skyddar dig mot superföretagen – eller själv blir ett.

Går firman dåligt? Det behöver inte vara dig det är fel på – utan din affärsmodell som behöver vinklas om. Lösningen är att tydliggöra hur din affärsmodell egentligen ser ut – och ställa den på sin spets. Då kan du också se vad du ska förändra.

Det menar Petra Palmgren Lindwall, som driver en konsultbyrå i Göteborg där hon hjälper företag med just detta. Samma ämne undervisar hon om på Chalmers tekniska högskola och på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Att se över affärsmodellen är enligt henne inte bara ett sätt att bli mer lönsam. Det är ren överlevnad:

– Det går inte att stå stilla när världen snurrar så snabbt omkring dig. Då blir du till slut omsprungen, säger hon.

Betyder det att man ska ändra inriktning på företaget stup i kvarten? Nej, det handlar inte om att börja sälja mobilappar i stället för grönsaker, bara för att appar råkar vara i ropet.

– Det är en ständig process, ett sätt att tänka. Man är medveten om vad som händer omkring företaget, lyssnar in och är öppen för förändringar. Då märker man när det kommer ett tåg man ska hoppa på, förklarar hon.

Hon tar exemplet när e-handeln gjorde sitt intåg i Sverige. Många butikskedjor blundade för utvecklingen och blev snabbt omsprungna av billigare alternativ på nätet. De företag som såg trenden och vågade ställa sin affärsidé på sin spets hoppade på tåget – och fick ett försprång.

Det finns flera modeller att använda för att utmana, och därefter vinkla om, sin affärsidé. Petra Palmgren Lindwall använder sig av en som kallas ”Business model canvas”, utvecklad av Alexander Osterwalder som skrivit boken Business model generation. I korthet går den ut på detta:

 1. Kartlägga din affärsmodell. Skaffa koll på hur läget ser ut idag.
 2. Utmana affärsmodellen. Utvärdera de olika delarna för att se vad du kan göra för att bättre matcha vad kunderna vill ha.
 3. Agera. Genomför de förändringar du har kommit fram till att du måste göra för att bli mer lönsam.

STEG 1: KARTLÄGG
All förändring börjar med att se var du befinner dig idag. Visst har du koll på hur ditt företag fungerar. Men att beskriva sin affärsmodell är en annan sak.

– Det är nyckeln till att kunna se vilka förändringar du behöver göra för att bli mer lönsam, säger Petra Palmgren Lindwall.

Modellen ”Business model canvas” bygger på att du ska beskriva din affärsmodell i nio olika block. Skriv ner svaren på dessa frågor.

 • Dina kunder. Beskriv vilka kunder du har. Om ditt företag har flera kundsegment – gör en ny modell för varje eller markera dem i olika färger.
 • Ditt erbjudande. Dina produkter eller tjänster som skapar värde för dina kunder. Beskriv värdet de skapar.
 • Dina säljkanaler. Hur du når dina kunder och säljer in dina tjänster eller produkter.
 • Dina kundrelationer. Beskriv vilken typ av relation du vill ha med dina kunder.
 • Dina intäkter. Pengar som varje kundsegment genererar. Det finns två olika typer: Engångsintäkt från en kund – och återkommande intäkter.
 • Dina resurser. De viktigaste tillgångarna du behöver för att ditt företag ska rulla på. Till exempel: Maskiner, personal, partnerskap, patent, kunddatabas.
 • Dina aktiviteter. De viktigaste aktiviteterna du måste göra för att företaget ska rulla på. Till exempel: Produktion i form av utveckling, producera och leverera produkter eller problemlösning där du kommer upp med nya lösningar på kundernas problem.
 • Dina partners. De nätverk av leverantörer och partners du behöver för att företaget ska fungera.
 • Dina kostnader. Alla kostnader företaget har för att affärsmodellen ska fungera.

STEG 2: UTMANA
När du vet hur din affärsmodell ser ut är nästa steg att se över hur den kan bli bättre. Hur kan den bättre matcha kundernas behov? Finns det något block som kan vinklas om så att dina kunder blir nöjdare – och du mer lönsam?

Gå igenom alla punkterna ovan och fråga dig själv: Vad skulle hända om jag gjorde så här i stället? Eller så här…? Till exempel: ”Vad skulle hända om jag hyrde ut mina produkter i stället för att sälja dem?” eller ”Vad skulle hända om jag sålde mina tjänster på nätet i stället för öga mot öga med kunden?”

STEG 3: GENOMFÖR
När du har spånat fram idéer och undersökt om de skulle fungera gäller det förstås att sätta dem i verket. Först när din idé har provkörts ute i verkligheten vet du om den är värd att satsa på.

– Vissa idéer är mer snabbfotade och lätta att testa på marknaden. Andra kan vara en större process att sätta i verket, säger Petra Palmgren Lindwall.

Petra Palmgren Lindwall, konsult och lärare på Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Uppdaterad 2015-12-18

Prenumerera på tidningen här.