<![CDATA[]]>

NIX-register för småföretagare föreslås

Anders Nyman

Publicerades: 23 juni, 2015

Ett företags-NIX men inga krav på skriftliga avtal. Det föreslår en statlig utredning om telefonförsäljning, som hjälp till landets hårt prövade småföretagare.

Nyligen presenterades utredningen ”Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning”, som även hade i uppdrag att se över småföretagarnas behov av skydd. För konsumenter föreslår utredningen att en skriftlig bekräftelse ska bli obligatorisk – men inte för småföretagare.

Liksom konsumenter upplever många småföretagare att det kan vara besvärande att bli uppringd av telefonförsäljare. I en Sifo-undersökning intervjuades 500 enmansföretagare, och 500 företagare med mellan en och nio anställda. 9 av 10 var negativt inställda till att bli kontaktade av telefonförsäljare från företag där de inte var kund, och 85 procent ville ha ett NIX-register för företagare. Nära hälften av småföretagarna uppgav att de blir uppringda av säljare varje vecka.

Några särskilda problemområden framkommer i undersökningen, ett exempel är telefonabonnemang, som drygt hälften av alla säljsamtal handlar om. Enligt utredningen har parterna ofta olika uppfattningar om vad man kommit överens om. Eftersom företag är beroende av fungerande telefoner, och att behålla sina inarbetade nummer, tvingas ofta företagen acceptera säljarens tolkning om vad som överenskommits.

Utredningen tar upp att bluffakturor ofta grundar sig i vilseledanden per telefon. Därför finns ett behov av särskilt skydd för småföretagare när det gäller oönskad marknadsföring per telefon, men att skriftlighetskravet som föreslås mot konsumenter inte ska gälla småföretagarna.

Istället menar man att en lämplig åtgärd är att det införs ett ”företags-NIX” där telefonnummer kan registreras. Frågan bör dock i första hand hanteras genom förhandlingar mellan näringslivets parter och inte genom lagstiftning, konstaterar utredningen.

I dag gäller NIX-registret visserligen även för enskilda firmor, men bara de som är passiva, som till exempel skogsägare.

Hela utredningen Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning, SOU 2015:61, kan ni läsa här >>