<![CDATA[Anders Nyman]]>

Så agerar du mot Nummerupplysningen och Bolagsupplysningen

Anders Nyman

Publicerades: 14 oktober, 2015

Har du fallit i fällan och skrivit under blanketten från Nummerupplysningen eller Bolagsupplysningen? Bestrid – men känn till riskerna!

Den vanligaste frågan Driva Eget får just nu kommer från småföretagare som lurats att skriva under vad som ser ut att vara en uppdateringsblankett från en myndighet, men i själva verket är ett erbjudande från de estländska bolagen Nummerupplysningen och Bolagsupplysningen.

Här sammanfattar vi vilka de två bolagen är, vad erbjudandet du skrivit under innebär, och hur du bör agera.

Nummerupplysningen OÜ

Nummerupplysningen.se lanserades i april-maj 2010, och försvann i början av 2014 efter att ha förlorat två tingsrättstvister i svensk domstol där de stämt företagare som vägrat betala. I juli 2015 återuppväcktes Nummerupplysningen.se med en ny version av blanketten.

Den nya blanketten har rubriken, i liten stil, ”Förtursexponeringserbjudande 2015. Kontaktuppgiftskontroll”. Vid logotypen står det ”Nummerupplysningen. Tillhandahåller rätta uppgifter”. I fet stil i en streckad ruta står ”RÄTTA UPPGIFTER”, och längre ner ”Returnera med bifogat svarskuvert. Porto betalt”.

Förtursexponering innebär, kan man läsa i det finstilta, att ditt företag rankas högre och visas mer frekvent vid sökningar på nummerupplysningen.se.

I det finstilta framgår också att den som skriver under förbinder sig att betala 5895 kronor per år i två år, och att uppsägning ska ske senast 60 dagar innan avtalsperiodens slut, annars förlängs avtalet med 12 månader. NU skriver också att de har rätten att direkt fakturera hela avtalsperioden, 11790 kronor, om den första fakturan inte betalas i tid.

Betalningsmottagare är Nord Faktura AB, där styrelseledamoten också är aktiv i Bolagsupplysningen.se.

I det finstilta skriver NU om tvist att ”Kan parterna inte komma överens ska tvist i anledning av Avtalet avgöras i allmän domstol, i första hand i Estnisk domstol och i andra hand vid allmän domstol i svarandes hemvist”.

 

Bolagsupplysningen OÜ

Bolagsupplysningen.se lanserades i juli 2014 som en kopia av Nummerupplysningen.se:s, och har bytt utformning på blanketten i mars och i augusti 2015. Under samma period har betalningsmottagaren på fakturorna ändrats hela sju gånger.

Utformningen är numera mycket lik Nummerupplysningens blankett, med en myndighetsliknande logga, texten ”Dags att komplettera” och upplysningen ”Vänligen returnera snarast, använd bifogat svarskuvert. Porto betalt”.

Rubriken i liten stil högst upp på blanketten är ”Årskompletteringserbjudande” och ”Registerkontroll – förtursexponering 2015”. I det finstilta framgår att det är en beställning som kostar 4795 kronor per år i två år, med automatisk förlängning i 1 år om tjänsten inte sägs upp senast 90 dagar innan.

I det finstilta står också att ”kan parterna inte komma överens skall tvist i anledning av avtalet avgöras i allmän domstol, i första hand i estnisk domstol och i andra hand vid allmän domstol i svarandens hemvist.”

 

Har jag ingått ett giltigt avtal?

Har du ingått ett avtal av misstag, eller vilseletts att ingå ett avtal, kan det enligt Avtalslagens tredje kapitel jämkas eller ogiltigförklaras. Det skedde också två fall innan Nummerupplysningen tillfälligt lade ner, där rätten fann att blanketten varit medvetet vilseledande utformad.

De domarna i tingsrätten är dock varken prejudicerande eller rör den nya utformningen av blanketten. Även om det finns delar av NU:s och BU:s nya blanketter som är vilseledande går det inte att säga att en sådan tvist automatiskt skulle vinnas. Dessutom är skrivningen om att tvister i första hand ska avgöras i estnisk domstol en osäkerhetsfaktor, både vad gäller kostnader och bevisbörda.

Vad händer om jag vägrar betala?

Om du inte kan eller vill betala de runt 10 000 kronorna du krävs på måste du bestrida fakturan. Mejla till NU eller BU och förklara varför du bestrider, exempelvis med hänvisning till att du tack vare utformningen och att avtalsinformationen varit dold i det finstilta trott det rört sig om en myndighetsblankett och inte ett avtal med någon du inte varit kund hos tidigare.

Här kan du läsa mer om hur du bör bestrida bluffakturor >>

När du bestridit kommer du få mejl från NU/BU som säger ungefär att din bestridan inte accepteras, och att du som företagare har en skyldighet att läsa igenom det du skriver på och att du nu får stå ditt kast. Svarar du att du står fast kommer de upprepa sin ståndpunkt och hävda att de har rätten på sin sida. Det händer också att NU hävdar att de visserligen förlorat mål i tingsrätten, men att de också vunnit. Sanningen är att de vunnit ett enda (det första), förlorat två och förlikats i ett halvdussin.

Än så länge har nya NU och BU inte gjort något mer än att skicka mejl. Det finns inte några kända fall där de gått vidare till Kronofogden, eller stämt någon företagare. Istället har BU i flera fall gått med på en förlikning, där företagaren betalat en mindre del av summan, mellan 500 och 1200 kronor. Läs mer om förlikningarna här >>

Varför NU och BU inte tagit något fall vidare går bara att spekulera i. Det kan röra sig om att tillräckligt många betalar ändå, initialt eller efter hotelser. Det kan också bero på att NU och BU är osäkra om blanketten – den nya utformningen till trots – håller i domstol. Men det är som sagt spekulation.

Ska jag vara rädd för betalningsanmärkning?

Som företagare blir en ansökan till Kronofogden om ett betalningsföreläggande mot dig synlig i en kreditupplysning, vilket kan minska din kreditvärdighet. Det gäller även om du svarar Kronofogden och förklarar att du anser att kravet är felaktigt. Men, det gäller INTE om:

  • Du har en enskild firma. Då visas i en kreditupplysning bara ärenden som gått till utslag, dvs du har inte invänt till Kronofogden som då slår fast att skulden är riktig.
  • Företaget som ansökt om betalningsföreläggande finns med på Svensk Handels varningslista, som NU och BU gör. Sveriges kreditupplysningsföretag har kommit överens om att bortse från ”anmärkningar” från sådana bolag.
  • Om du bestridit kravet innan det skickades till Kronofogden. Har du ett tidsstämplat bevis som ett mejl eller ett fax med skickat-kvitto på att du bestridit så kan Kronofogden blockera noteringen.

Även om NU eller BU nu skulle gå till Kronofogden så har de alltså inget för det. Men kom ihåg att du alltid måste svara Kronofogden och invända mot ett felaktigt krav, oavsett vilket företag det rör sig om.

Läs mer om Kronofogden och betalningsanmärkningar i IIS guide om fakturabedrägerier här.

 

Vad händer om jag blir stämd?

Hade det handlat om en svensk domstol hade målet gått som så kallat småmål, förenklat tvistemål (FT-mål), eftersom tvisten rör en summa mindre än ett halvt basbelopp. Det innebär att den part som förlorar ett sådant mål bara behöver stå för en timme av motpartens ombudskostnad, och avgiften för stämningen. I en svensk domstol skulle du bara riskera merkostnader på 2-3000 kronor även om målet gick hela vägen till rättegång och du förlorade – givet att du försvarar dig själv eller har en företagarorgansation som ställer upp kostnadsfritt.

Är du orolig för att bli stämd ska du veta att du när som helst fram till rättegången kan förlikas – dvs komma överens med motparten om att betala en del av summan för att målet ska dras tillbaka – eller betala hela skulden. Då ska stämningen dras tillbaka.

Driva Egets expertråd – gör så här:

Om vi sammanfattar de erfarenheter som finns av Nummerupplysningen och Bolagsupplysningen så blir rådet till de som på något sätt lurats att ingå avtalet:

  • Bestrid avtalet via mejl på ett tydligt sätt
  • Håll fast vid din bestridan även om NU/BU hotar dig
  • Bestrid igen på samma sätt om du får ett krav från ett inkassobolag

För att tvinga dig att betala måste NU/BU stämma dig i domstol och där bevisa att det finns ett giltigt avtal. Om du blir stämd har du alltid möjligheten att betala direkt för att undvika några större merkostnader. Alternativt kan du – med rätt uppbackning – ta fajten precis som i de två tidigare målen mot Nummerupplysningen.