Det här står partierna för i företagarfrågor – få snabb koll

Josefin Wallin

Uppdaterades: 13 september, 2022
Publicerades: 14 september, 2022
Foto av: Adobe Stock

Känner du dig osäker på vad de olika partierna står för i företagarfrågor? Lugn! Här har vi samlat allting på ett och samma ställe. Ge oss två minuter så ger vi dig överblicken som briljerar vid fikabordet.

Läs mer: Jimmie vill sälja het quesadilla – dessa företag skulle partiledarna driva

Vilka satsningar avser ni att göra nu efter valet för att underlätta livet för oss småföretagare?

Vänsterpartiet: Nooshi Dadgostar

– Vi riskerar att gå in i en lågkonjunktur efter valet. Därför kommer vi att fokusera på att öka tryggheten för småföretagen. Vi vill förbättra a-kassan och sjukförsäkringen. Vi vill ta bort sjuklöneansvaret för småföretag. Satsa på utbildning och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för att underlätta rekrytering. Det mest akuta just nu är att införa Sverigepriser på el så att vi får ner priserna på normala svenska nivåer. Utan Sverigepriser kommer stora delar av näringslivet i södra delarna av vårt land få mycket stora problem.

Miljöpartiet: Per Bolund

– Miljöpartiet vill permanentat växa-stödet för en andra anställd – så att små företag vågar satsa på att anställa sina första medarbetare. Vi vill införa ett skatteavdrag för vidareutbildning så att företag lättare kan skaffa sig rätt kompetens internt. Trygghetssystemen behöver bli bättre för frilansare, kombinatörer och egenföretagare. Företagare ska också kunna vara sjuka utan att det drabbar företaget orimligt hårt. 

Socialdemokraterna: Karl-Petter Thorwaldsson

– Det ska vara lätt att starta och driva ett mindre företag. Vi vill ta ytterligare steg för att underlätta myndighetskontakter och ta bort betungande byråkrati. Statliga myndigheter och kommuner ska vara serviceinriktade och vägledande när företag behöver hjälp eller behöver söka ett tillstånd och de ska använda digitaliseringens möjligheter fullt ut. Regelverk av olika slag ska ta hänsyn till de mindre företagens förutsättningar. Ungas vilja till eget företagande och entreprenörskap ska stimuleras i skolan. 

Moderaterna: Ulf Kristersson

– Det behöver bli lättare och mer gynnsamt att driva företag i Sverige. Vi vill förenkla och förkorta tillståndsprocesser och tydligt minska den administrativa bördan för företag. Vårt mål rent konkret är att företagens kostnader för administration ska minska med 30 procent. Vi vill även bland annat arbeta strategiskt med att korta myndigheternas handläggningstider. Därtill är det centralt för oss att verka för mer konkurrenskraftiga skatteregler – som ett exempel vill vi möjliggöra för fler att använda sig av reglerna för personaloptioner.

Sverigedemokraterna: Jimmie Åkesson

– För det första ska brottslighet som drabbar landets företagare bekämpas och ett stärkt rättsväsende är en grundsten för ett tryggare samhälle. Vidare behöver det bli billigare och lättare att starta företag, mer gynnsamt att expandera verksamheten samt mer lönsamt att gå från bidrag till arbete. Regelkrånglet behöver minska där vi föreslår att regeringen systematiserar arbetet med regelförenkling. Arbetet bör ske i samarbete med näringslivsorganisationer som ofta har sakkunskap. Vi vill också utöka och permanenta Växa-stödet. Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för företag med upp till två anställda ska utvidgas till att omfatta upp till tre anställda och göras permanent. Vid ett maktskifte avser vi också införa ett avdrag i sjuklönekostnaderna som motsvarar de faktiska kostnaderna för ett småföretag med upp till nio anställda.

Centerpartiet: Annie Lööf

  • Sänka skatten på jobb och företagande, särskilt för småföretag och egenföretagare. Det ska löna sig att driva företag och skapa jobb.
  • Rensa upp i regelträsket för entreprenörer, stora som små. Vi vill införa en ny och förenklad företagsform för mikroföretag, så att fler ska våga testa att driva företag.
  • Kapitalförsörjning är avgörande för många småföretag. Vi vill att det statliga riskkapitalet blir mer effektivt och investeraravdraget breddas och fördjupas. Därtill behöver det statliga riskkapitalet bli mer jämställt och nå hela landet, inte minst de utsatta områdena.

Kristdemokraterna: Ebba Bush

– Satsa på regelförenklingar, prisvärd elförsörjning, förbättrad kompetensförsörjning och mer resurser till polisen så att de kan prioritera bedrägeribrott. 

Liberalerna: Johan Pehrson

– Liberalerna vill förbättra 3:12-reglerna så att schablonbeloppet i förenklingsregeln blir större. De så kallade 3:12 företagen, som uppgår till närmare en halv miljon företagare, skapar sysselsättning åt närmare 1,5 miljoner arbetstagare. Vår reform kommer i ett bräde att göra skattereglerna bättre för den absoluta majoriteten av dem. Liberalerna vill bland annat också göra det billigare att anställa för småföretag. Förenkla sådant som fakturering, redovisning och moms. Samt förbättra utbildningssystemet, bland annat så att fler människor sporras att få de bristkompetenser som näringslivet skriker efter. Brott mot företag måste bekämpas bättre. Sedan är det förstås i allmänhet viktigt med en politik för hållbar tillväxt och starka reallöner för att skapa efterfrågan.