<![CDATA[]]>

Räkna ut din SGI – så mycket pengar får du om du blir sjuk

Ingrid Kindahl

Publicerades: 31 oktober, 2013

Att räkna ut sin SGI (sjukpenninggrundande inkomst), som ligger till grund för den ersättning du får från Försäkringskassan om du blir sjuk eller får barn, är svårt – och aktiebolagsägare hamnar i kläm. Driva Eget hjälper dig på vägen.

Är man anställd med regelbunden lön, i eget eller i någon annans aktiebolag, är det inga problem. Lönen ligger till grund för beräkningen.

Men har man enskild firma blir det en annan sak. Då talar Försäkringskassan inte om lön, utan om resultatet i verksamheten.

Inga fasta regler
– Normalt beräknar vi den sjukpenninggrundande inkomsten efter hur företagarens inkomster har utvecklats de tre senaste åren. Men vi tar också hänsyn till uppgifter som företagaren själv lämnar om hur han eller hon tror att inkomsterna kommer att se ut framöver. Har inkomsterna varierat kan vi använda en genomsnittsberäkning. Om inkomsterna har ökat år för år kan vi ta hänsyn till det, säger verksamhetsutvecklare Eva-Lotta Germundsson på Försäkringskassan.

Du måste plädera
Det innebär alltså att du som företagare måste plädera för din sak och bland annat göra ett antagande om dina inkomster framåt.
Samtalet med verksamhetsutvecklarna ger ett intryck av att Försäkringskassans regler inte tar någon vidare hänsyn till företagarnas situation. Något som Lars Nordfors, chefsjurist på Företagarna, delvis håller med om:

– Reglerna är inte tydliga. Det kan bli så att du som företagare måste övertyga Försäkringskassan om din situation och bevisa den.
Och då är det ju det att du är sjuk också.

”Fallgrop för små aktiebolagsägare”
Det finns en särskild regel som gäller nystartade enskilda näringsidkare. Som nystartad kan man räknas i två år, och under den tiden kan SGI beräknas på ett underlag som motsvarar vilken lön du skulle ha haft om du hade utfört ditt jobb som anställd.

– Det här är förvånansvärt generöst, och i jämförelse finns en riktig fallgrop för små aktiebolagsägare, säger Lars Nordfors.

Den som startar aktiebolag har nämligen inte möjligheten att kallas ”nystartad”. Och som alla vet är det mycket vanligt att småföretagare de första åren inte kan ta ut någon lön ur firman. Har man inte tagit ut någon lön alls eller bara låg lön ur sitt aktiebolag – då står man där utan sjukförsäkringsskydd.

– Det här är det enda som talar emot att starta aktiebolag, säger Lars Nordfors.

GUIDE: Så skaffar du dig en handlingsplan
Vad händer med ditt företag om du blir allvarligt sjuk? Många småföretagare arbetar ensamma eller med en kompanjon. Samtidigt har de flesta ett nätverk av kolleger, konkurrenter och leverantörer.

– Gör tankeexperimentet att du själv eller någon närstående drabbas av sjukdom, så att du inte kan arbeta. Det handlar inte bara om vilken sjukpenning du kommer att få, säger Lars Nordfors, chefsjurist på Företagarna.

Den lösning du kommer fram till kan hjälpa dig att fatta en rad bra beslut – innan något händer.

Är ni två eller fler i företaget kan det vara klokt att skriva ett kompanjonavtal som reglerar vad som ska hända med aktierna om någon av delägarna blir långvarigt sjuk och inte kan bidra till verksamheten.

Om du blir sjuk:

  • Vem ska ta över verksamheten?
  • Kan du stänga och komma tillbaka till dina kunder när du har blivit frisk?
  • Kan du göra dig av med lokalen, tillfälligt eller för gott?
  • Om ni är flera i firman och en blir sjuk: Ska vederbörande få fortsätta i firman och få rätt till utdelning, eller ska han/hon tvingas sälja sina aktier till övriga?
  • Hur mycket pengar får du från Försäkringskassan? Har du privata försäkringar som kan fylla ut?

LÄS OCKSÅ: Fler delar i Driva Egets serie om orättvisor mot företagare: