<![CDATA[]]>

Så räknar du ut din SGI

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 29 september, 2015

När du eller din partner är gravid är det inte bara barnet ni väntar på. Ofta är det ungefär lika pirrigt att få besked om sin föräldrapenning. Här får du som företagare koll på hur den räknas ut.

När du ska gå på föräldraledighet måste du fastställa din SGI, din sjukpenninggrundande inkomst, som föräldrapenningen (och sjukpenningen) baseras på.

Först skickar du in ett moderskapsintyg till Försäkringskassan och får hem en blankett. Om du är anställd är det lätt, lönen som du har ligger till grund för beräkningen. Annat är det för dig som har en enskild firma, aktiebolag eller är en så kallad kombinatör (både företagare och anställd).

1. Om du driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag

Försäkringskassan beräknar företagarens SGI efter hur företagarens inkomster har utvecklats de tre senaste åren, men tar också hänsyn till uppgifter som företagaren själv lämnar om hur inkomsterna kommer att se ut framöver. Om inkomsterna har varierat kan en genomsnittsberäkning göras.

Du som företagare måste plädera för din sak – du kan alltså behöva övertyga Försäkringskassan om din situation och bevisa den.

För den som startat upp under de senaste två åren kan SGI beräknas efter hur stor lönen varit om du istället varit anställd i den bransch som företaget bedriver verksamhet i.

2. Om du driver aktiebolag

Det är lönen som du har gett dig själv som helt avgör din SGI. Någon rätt att beräkna SGI för företagare med aktiebolag som för nystartade enskilda näringsidkare finns inte.

3) Om du är kombinatör

En kombinatör anger inkomst från eget företag samt inkomst och årsarbetstid från anställning. Här måste du både uppfylla kravet som anställd, alltså att du har haft en stadigvarande inkomst, och skicka in uppgifter om ditt företag.

Kombinatören måste också ange hur många procent av arbetstiden som ägnas åt anställningen och åt den egna firman. Detta har betydelse när man senare ”vabbar”, alltså tar ut tillfällig föräldrapenning.


Exempel:

  • Du har SGI baserad på 40 procents anställning (jobbar måndagar och tisdagar som anställd) och företaget 60 procent (onsdagar-fredagar).
  • Om barnet är sjukt en onsdag, då du skulle ha jobbat med företaget, blir du kompenserad utifrån den SGI som enbart företaget baseras på.

Se här skillnaden mellan situationen för en anställd och en kombinatör:
> Har du en SGI som anställd på totalt 200 000 kronor, får du cirka 80 procent i tillfällig föräldrapenning utslaget per dag.

> Har du en SGI som kombinatör där företaget står för 100 000 kronor och anställningen för 100 000 kronor, får du istället 80 procent av 100 000 kronor i tillfällig föräldrapenning utslaget per dag.

FAKTARUTA: