Elstöd (delvis) godkänt – så mycket får du!

Josefin Wallin

Uppdaterades: 18 november, 2022
Publicerades: 21 november, 2022
Foto av: Adobe Stock

Energimarknadsinspektionen har beslutat sig för att enbart delvis godkänna metoden för utbetalning av elstöd. Det kan innebära ytterligare förseningar av utbetalningen – men så här mycket kan du få!

Hur mycket får du i elstöd?

Det är elområde tre och fyra som kommer få ta del av elstödet. Är du nyfiken på hur mycket du kommer att kunna få?

Då räknar du ut ditt elstöd på följande sätt:

Elområde 4: 0,79 kr x kWh mellan okt 2021 – sep 2022
Elområde 3: 0,50 kr x kWh mellan okt 2021 – sep 2022

Elstöd till 5,5 miljoner kunder

Regeringen och Svenska kraftnät har lämnat ett förslag på elstöd – som nu Energimarknadsinspektionen enbart delvis godkänner. Detta då den inte fördelar ut stödet på vad man anser vara ett rättvist sätt.

Elstödet tänker man ska betalas ut till 5,5 miljoner elkunder. Modellen bygger på Svenska kraftnäts modell där du i elområde tre och fyra får stöd som då baseras på din elförbrukning. Du får något mindre per förbrukad kilowattimme i elområde tre – medan du får något mer i elområde fyra. Där får du samma stöd oavsett om du haft bundet eller rörligt elpris. Energimarknadsinspektionen anser att detta ändå är en modell de kan godkänna då det är en modell som gör det snabbare att kunna få ut elstödet.

Men. Det finns företag som säkrat sina elkostnader på olika sätt och inte alls blir lika drabbade som andra, men ändå får rätt till miljontals kronor i stöd. Detta framkom efter en granskning av SVT. Därför så ska Svenska kraftnät nu justera modellen ovan. De kommer addera att de som förbrukar mer än 3 miljoner kilowattimmar el per år behöver ansöka om att få stödet utbetalt. Dessutom ska de kunna bevisa att de haft kostnader över referenspriser på 75 öre per kilowattimme, för att ens få det utbetalt.

Så vad händer nu?

Elstödet är ingenting som drabbar budgeten. Detta då pengarna till elstödet kommer från så kallade flaskhalsintäkter. Pengar som kommer från de svenska elkunderna själva. Energimarknadsinspektionen är de som har uppdraget att se om elstödet håller EU:s regler och krav. Då dessa regler reglerar hur dessa flaskhalsintäkter får användas.

Läs också: Budgetpropositionen 2023 – staten ska inte kompensera för alla prisökningar

När får du elstödet?

Att man nu behöver justera i modellen för hur flaskhalsintäkterna, och därmed elstödet, ska betalas ut får förstås konsekvenser. Detta eftersom man behöver ta hänsyn till fler regler som därmed fördröjer processen. Elstödet kan i nuläget alltså dröja lite till innan det hamnar i din ficka.

Varför får inte alla elstöd?

Varför får inga fler områden stöd? Jo, detta beror på att man i de övriga elområdena inte överskridit gränsen på 75 öre/kWh. Denna gräns är ett referenspris som Svenska kraftnät har beräknat elstöden utifrån. Elområde 1 och 2 som blir norra delen av Sverige har därmed ett medelpris för aktuell 12-månadersperiod legat under detta. Vilket då blir motiveringen till varför man inte berättigas elstöd.

Allt om elstödet: sammanfattat

  • Elkunder i elområde 3 och 4 föreslås få stöd, vilket är södra och mellersta Sverige.
  • Beräknas utifrån vad förbrukningen var perioden oktober 2021 till och med september i år (se uträkning ovan).
  • Hur mycket? 79 öre per kilowattimme (kWh) i elprisområde 4 – 50 öre i område 3.
  • ALLA som har elnätsavtalet för ett hus eller lokal får stöd.
  • Det är den som har elnätsavtalet när Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts ansökan som får stödet.
  • Varför får inga fler områden stöd? I norra Sverige har medelpriset legat under gränsen för elstöd som man har beräknat till 75 öre/kWh. Därmed så berättigas man inte till stödet som ni ges till område 3 och 4.

Källa: Svenska kraftnät