Elstöd till företag är klart – men inte alla får pengar!

Josefin Wallin

Publicerades: 5 januari, 2023
Foto av: Adobe Stock

Svenska kraftnät presenterade under onsdagen sitt förslag för hur företag ska kunna få del av elstödet. Här står det klart att inte alla företag får pengar – utan endast företag i södra Sverige. Dessutom kan det dröja mycket länge innan det landar hos företagen överhuvdtaget.

Modellen för företag samma som hushåll

Modellen som presenteras för företagen bygger på samma modell som för de svenska hushållen. Det vill säga att endast elområde 3 och 4 får ekonomiskt stöd. Samtidigt är det många företag som inväntar decembers saftiga elräkning – inte enbart i de utvalda elområdena.  Elstödet kommer räknas retroaktivt för perioden oktober 2021 till september 2022. Har ditt referenspris varit lägre än 75 öre kWh får du heller inget elstöd.

Läs: Anstånd med skatt ska rädda företagare efter uteblivet elstöd – så fungerar det

– Ersättningsnivåerna bygger på hur stort medelpriset har varit i elområdena i relation till ett referenspris på 75 öre kWh. Då medelpriset i elområde 1 och 2 har varit lägre än referenspriset under perioden ges inget elstöd, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad, Svenska kraftnät i ett pressmeddelande.

Stödet som kom – men drogs tillbaka

Elstöd till företag

Förslaget kring elstöd till företag som kom i slutet av förra året fick dras tillbaka. Detta då det bröt mot EU:s statsstödsregler. Anledningen till detta var det maxtak som lades fram, ett maxtak man nu igen ser läggs fram. Detta kan späda på spekulationerna om att stödet kanske förkastas åter en gång? Maxtaket ligger nu på omkring 22 miljoner kronor. En summa som bestäms av EU:s statsstödsregler.

Läs: Elstödet: Hushållen först men inga pengar innan jul – företagen får vänta?

Får jag pengar?

Som det ser ut nu så får enbart södra Sveriges företag (och hushåll) del av elstödet. När pengarna kommer är också någonting det idag saknas besked om. Det vi vet är att det troligtvis kommer att dröja. Då det finns en process som ska påbörjas innan pengarna kan nå sin mottagare. Nästa steg i processen är att Svenska Kraftnät ska ansöka om att få lov att använda så kallade kapacitetsavgifter för att därmed kunna finansiera sin föreslagna modell. Detta görs hos Energimarknadsinspektionen.

– Vi har nu slutfört vårt uppdrag med att ta fram en modell. Nu ska Energimarknadsinspektionen, Ei, pröva Svenska kraftnäts förslag. Under förutsättning att Ei godkänner vår ansökan kommer regeringen att ansöka om statsstöd hos Europakommissionen. Därefter behöver detaljer för utbetalningen av stödet klargöras av regeringen, säger Malin Stridh.