Inget elstöd till företag? Regeringens kritiska besked kring elstödet

Josefin Wallin

Publicerades: 23 december, 2022
Foto av: Regeringen/ pressträff

Sista kritiska beskedet kring hur och när elstödet ska betalas ut till företagen. Nu går regeringen ut med ytterligare information om elstödet – och det är inte till företagens fördel.

Dilemmat för företagen

När man senast gav besked om elstödet skulle hushållen få sina utbetalningar först, med ett planerat verkställande i februari 2023. Företagen skulle få vänta på sina utbetalningar, då man inte löst hur stödet skulle utbetalas. För hushållen tar regeringen bland annat Försäkringskassan till hjälp med att ombesörja utbetalningarna. Men hur man skulle göra med företagen stod däremot inte klart.

Elstödet kan inte betalas ut

Under torsdagen 22 december kom regeringen med nya besked kring företagens elstöd. Besked som är långt ifrån en julklapp. Elstödet till företagen menar man bryter mot EU:s statsstödsregler. Det kan därmed inte betalas ut i nuvarande form, vilket försenar processen.

– Det är en pressad situation som företagen har hamnat i. Det är de som är Sveriges jobbskapare men dagens krassa verklighet är att vi måste ge Svenska kraftnät ett förnyat uppdrag, säger Ebba Busch (KD) under presskonferensen där informationen lades fram.

Läs mer: Elstödet: Hushållen först men inga pengar innan jul – företagen får vänta?

Två spår regeringen går vidare med

När företagen kan få sina pengar är därmed fortsatt oklart. Nu behöver Sveriges regering gå vidare med egentligen två olika spår om de ska få till stånd en utbetalning till företagen alls. Det ena innefattar att Svenska kraftnät får i uppdrag att gå vidare med ännu en ansökan till Energimarknadsinspektionen. En ansökan för hur utbetalningarna till företagen ska kunna ske och denna ansökan ska stå klar snabbt, redan 4 januari.

Spår nummer två gäller för företag som kan klassas som ”elintensiva”. Här har regeringen lämnat en ansökan om ett så kallat ”statsstödsgodkännande” till EU-kommissionen . Vad innebär då detta? Jo, det innebär att efter ett godkännande från EU så ska man kunna ge elstöd baserat på elförbrukning – till skillnad från vart i landet man befinner sig. Elstödet här kommer då vara baserat på företagets förbrukning oktober 2022 till december 2022. Taket ligger här på omkring 20 miljoner kronor.

När elstöd till företag?

När pengarna till företagen kommer, är fortfarande högst oklart. Även om regeringen menar att man arbetar hårt med att komma fram med en lösning. Varför man är svävande i sina svar kring när stödet till företag kan tänkas komma. Menar de själva är att man inte vill göra det svenska folket besviket. För många företag är däremot elstödet av största vikt och för andra skillnaden mellan liv och död. Gränsen för besvikelsen är därmed gissningsvis redan passerad för många företagare.

– Jag vill inte ge en tidsram när jag inte kan göra det eftersom svenska folket riskerar att bli besviket. Regeringen tar ansvar för att försöka ordna upp den här situationen, säger hon.

Nu då? Som plåster på såren diskuteras om elstödet för hushållen ska omfatta fler stödområden än 3 och 4. Det skulle innebära ett stöd även för hushållen i norra Sverige.

Läs mer: Elstöd (delvis) godkänt – så mycket får du!