Äntligen ökar industrin

Redaktionen

Publicerades: 9 september, 2009

Här kommer nysa siffror som visar att vi är på väg uppåt. Orderingången till svenska industriföretag ökade med 8,3 procent från juni till juli, men det gäller främst exporten.

Orderingången från hemmamarknaden steg med 2,2 procent från juni till juli. För exportmarknaden gick det ännu bättre – orderingången ökade med 13,6 procent, enligt siffror från SCB.

Jämfört med juli i fjol minskade dock den totala orderingången med 16,5 procent.

Hittills under 2009 (januari-juli) har den totala orderingången till industrin minskat med 26,5 procent jämfört med motsvarande period 2008.

Orderingången från hemmamarknaden har hittills under samma period minskat med 22,1 procent, medan orderingången från exportmarknaden har minskat med 29,7 procent.