<![CDATA[]]>

Lågkonjunktur bättre än högkonjunktur för handeln

Anders Andersson

Publicerades: 28 augusti, 2009

Handlarna säljer mer nu när det är lågkonjunktur än vad de gjorde under förra sommaren när det var högkonjunktur. Under juli var det köpfest i alla branscher utom en, visar ny statistik.

Rapporten från Handelns utredningsinstitut visar att detaljhandelns försäljning i alla branscher i genomsnitt ökade i juli månad med 7,9 procent, mätt i löpande priser, jämfört med juli i fjol. Mätt i volym och med hänsyn tagen till antalet försäljningsdagar var uppgången 5,4 procent.

För kapitalvaror, sällanköpsvaror, var försäljningsökningen störst ? en ökning med 9,6 procent i jämförelse med juli förra året. Möbelhandeln, vars försäljning minskat under nio av de tio senaste månaderna, ökade allra mest – med nästan 18 procent. Försäljningen ökade i alla branscher utom i guldsmedsbranschen.

Affärer som säljer livsmedel och andra dagligvaror ökade med 5,9 procent.

”Sommarförsäljningen överträffade alla förväntningar”, skriver Handelns utredningsinstitut i sin rapport och anger flera förklaringar till det:

  • Ökad optimism från kunderna.
  • Rekordlåg ränta.
  • Många svenskar stannade hemma under semestern.
  • Fler utländska turister.
  • Shoppingvänligt väder.

Men Handelns Utredningsinstitut är inte säker på att försäljningsökningen fortsätter i denna takt, och skriver så här i sin rapport:

”En högre ränta i kombination med stigande arbetslöshet under det närmaste året kan sänka både konsumentförtroende och försäljning. Kanske dröjer dock detta och 2009 blir ett bra år, efter omständigheterna.”