<![CDATA[Günther Mårder Foto: Pressbild]]>

Önskelistan: ”Förändringar jag vill se för småföretagare 2016”

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 14 december, 2015

En del önskar sig klappar inför jul, andra skriver önskningar för småföretagarnas 2016. Driva Eget bad Företagarnas VD Günther Mårder om hans önskelista för nästa år. Vad vill han se som gagnar småföretagarna?

2015 var året när Företagarna fick en ny VD i Günther Mårder, tidigare sparekonom på Nordnet och VD för Aktiespararna.

– 2015 var ett rafflande år, fyllt av politiska spänningar och turer. Vi hade en decemberöverenskommelse som ingicks och löstes upp, en stor ökning av migranter samt osäkerhet orsakat av läget i riksdagen. Till nästa år finns med andra ord stor förbättringspotential, säger han.

Här är Günther Mårders önskelista för 2016: 

1.    Politisk stabilitet och förutsägbarhet

– … med breda överenskommelser i den politiska mitten. I ett osäkert politisk läge vågar inte företagare investera, anställa och utveckla sina verksamheter.

2. Höjt rut-tak

– Det är positivt att regeringen vill införa fler tjänster i rut-avdraget, men för att detta verkligen ska generera fler jobb bör regeringen också höja taket i avdraget.

3. Höj tillbaka subventionsgraden i rot-avdraget till 50 procent

– … så behåller vi de vita jobben i sektorn och därmed seriösa företag och skattekronor.

4. Lägre skatter för vissa tjänster

– … tjänster som syftar till att förenkla vardagen för Sveriges hushåll. Den efterfrågan som skapats på rot- och rut-tjänster efter att avdragen infördes visar att skatten är för hög på tjänster i Sverige. Sänker vi skattekilarna skapar vi fler jobb.

5. Småföretag bör inkluderas i integrationsarbetet

– Vi har två integrationsprojekt på gång: Praktikplatser för asylsökande och Nyanländ-företagande som vi hoppas kunna starta till årsskiftet. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och flera andra aktörer har visat stort intresse, men byråkrati har hittills satt käppar i hjulet.

6. Bättre föräldraförsäkring för företagare

– I början av 2015 lanserade vi rapporten ”Föräldrafällan” som visar att företagare ofta tvingas välja bort stora delar av sin föräldraledighet. Vi har dock goda förhoppningar på regeringens ”Föräldraförsäkringsutredning”.

7. Bättre verktyg för kompetensförsörjning

– Svårigheter att hitta rätt kompetens är ett stort tillväxthinder idag och det är därför mycket glädjande att Företagarna fått medel från Europeiska socialfonden för att göra en inventering av småföretagens faktiska kompetensbehov. Med det som grund hoppas jag att vi på ett effektivt sätt kommer att kunna arbeta för bättre matchning på arbetsmarknaden.

8. Mer fokus på kvalitet än vinst i regeringens välfärdsutredning

– Nyligen kom den glädjande nyheten att regeringen backar i fråga om att stoppa kravet på att alla landsting ska erbjuda valfrihet i fråga om primärvård, såsom vårdcentraler. Denna fråga tas bort från utredningen, men jag hoppas att det även blir ett ökat fokus på kvalitet.

9. Ändra lagförslaget om villkor enligt kollektivavtal i offentlig upphandling

Företagarna värnar givetvis schyssta villkor för de anställda, men vi ser stora problem med det presenterade förslaget, som kommer att komplicera den offentliga upphandlingen och allvarligt försvåra för små företag utan kollektivavtal. Förslaget bör inte genomföras i dess nuvarande form.

10. Förenkla byråkratin
–  … så att fler entreprenörer kan fokusera på att förverkliga sina drömmar istället för att lägga tid på pappersarbete. Företagare tvingas idag skicka nästan hundra miljoner blanketter till över 70 olika myndigheter. Så ska det inte behöva se ut 2015. Eller 2016.

– Med det önskar jag en god jul och ett gott nytt år! säger Günther Mårder.