<![CDATA[]]>

Borg har blivit optimist!

Anders Andersson

Publicerades: 6 augusti, 2009

Finansminister Anders Borg, som varit så pessimistisk, har plötsligt hittat så stora ljuspunkter i ekonomin att han utlovar reformpengar i höstbudgeten. Detta sa han när han och övriga regeringen bjöd pressen på kaffe under torsdagen.

– Även om det alltjämt kvarstår risker och vi har en långsam och utdragen väg tillbaka finns det tydliga tecken på stabilisering i både Sverige och omvärlden. Ett flertal indikatorer pekar på en förskjutning mot minskad pessimism sedan i våras, sa han och radade upp dessa ljuspunkter:

  • Sverige repar sig snabbare än vad han tidigare trott.
  • Minskad osäkerhet för de offentliga finanserna. Skatteintäkterna för staten är bättre än väntat, samtidigt som statens utgifter är lägre än väntat.
  • Bank och finansmarknaderna håller på att normaliseras.
  • Lugnande besked om EU:s uppbackning av Lettland.
  • Pessimismen hos hushåll och företag har minskat.

– Detta gör att vi kan se ett visst utrymme för nästa år. Hur stort detta är och hur det ska fördelas, får avgöras i det fortsatta arbetet med höstens budgetproposition. Det finns ett antal områden som behöver förstärkas. Det kan handla om omställning, utbildning och att förstärka välfärden. Den stigande arbetslösheten står i fokus. Men vi är bara i början av budgetprocessen, sa han.

Därmed byter han fot jämfört med i våras då han inte såg något utrymme för nya krispaket. Han hänvisade då till risker för en sämre konjunktur.

– Jag har tidigare pratat om ett slags monster i statsfinanserna som vi inte haft grepp om. Den bilden har nu förskjutits, sa han.

– Risken för att de offentliga finanserna ska bli sämre än väntat är nu påtagligt lägre i dag än i början på sommaren, sa han.

Men han lämnar också en brasklapp:

– Jag vill inte vara den som pekar ut att nu har det vänt. Arbetslösheten kommer att stiga och vi har en lång mödosam väg tillbaka.