Botten nådd under semestern

Anders Andersson

Publicerades: 2 augusti, 2009

Botten i svensk ekonomi verkar vara nådd. Konjunkturen, tillväxten, räntan, aktiekursen, kronkursen – det mesta gick åt rätt håll medan svenskarna var på semester. Se här vad som hände under småföretagarnas stiltje i juli.

När semestrarna började strax efter midsommar såg det fortfarande rätt dystert ut. Aktieindex hade visserligen gått upp med över 15 procent sedan årsskiftet, men kronan var rekordsvag och någon ljusning av tillväxten syntes inte.
 

Men medan de flesta svenskar låg på badstränderna och i hängmattan kom det vändningar inom de flesta ekonomiska områden:

RÄNTAN. Redan två dagar in i juli kom riksbanken med det glädjande beskedet att sänka reporäntan från 0,5 till 0,25 procent. Det mest oväntade och positiva var beskedet om att riksbanken skulle låna ut upp till 100 miljarder till bankerna, och detta till en fast ränta som, skulle ligga fast på 0,4 procent i ett år. Därmed var det klart att räntan inte kommer att höjas förrän tidigast nästa sommar. Läs mer här.

AKTIEKURSERNA. Riksbanksbeslutet var bra för börsen på två sätt - bankernas problem minskade drastiskt och aktier framstod som ett allt bättre placeringsalternativ jämfört med ränteplaceringar.
 

Samtidigt kom många bolag med bra rapporter. Av de 40 bolag som under juli kom med rapporter för andra kvartalet var 30 bättre än vad marknadens experter väntat sig. Investerarna, som snabbt ville öka sin aktieandel, var imponerade över att effekten av kostnadsneddragningarna var stora och att många visade tecken på en ljusare framtid.

När juli var slut hade aktieindex stigit med 32 procent. Därmed var kurserna tillbaka på samma nivå som vid Lehman Brothers konkurs den 15 september, men fortfarande 37 procent under rekordnoteringen den 16 juli 2007.

Svenska börsen har gått bättre än de flesta andra börser under sommaren, vilket gör att en del experter tror på en svensk rekyl nedåt. Dow Jones-index i USA ligger nu 20 procent under kursen vid Lehman Brother-konkursen.

DOLLAKURSEN. När krisen var som värst var kronan så svag att dollarkursen låg över 9 kr. I början av juli låg den kring 8 kr, men när månaden var slut låg kursen kring 7,25 och Eurokursen på 10,25.

Att kronan tagit mer stryk än många andra valutor beror främst på att Sverige är mycket beroende av sin export. Därför stärks kronkursen nu när exportbolagen går bättre. Den stärks extra mycket mot dollarn, eftersom presidents Obamas expansiva  reformpolitik kan försvaga dollarn.

Det fanns också positiva effekter med att kronan var svag – svensk turistnäring och exportindustri har gynnats.

KONJUNKTUREN. Konjunkturinstitutet kom också med bra siffror i sin konjunkturbarometer för juli. Industriföretagen säger nu att de väntar sig ökad orderingång och produktion. Både hushållen och handeln har nu mer positiv framtidstro än tidigare, och denna störs inte längre av problem i bankerna. Handlare i de flesta branscher räknar nu med ökad försäljning.

TILLVÄXT. Även tillväxtens fall verkar nu avstanna. Under första kvartalet låg den på minus 6,5 procent, betydligt sämre än kvartalet före. I juli kom rapport om att tillväxtnedgången under andra kvartalet ”bara” var 6,2 procent. Detta tolkas positivt, som att botten i svensk ekonomi just har passerats.

Det finns dock en sak där botten inte är nådd - arbetslösheten. Den kommer att öka i höst. Men allt annat i svensk ekonomi verkar nu gå åt rätt håll – och det kan förhoppningsvis vara bra för alla de småföretagare som nu ökar takten efter sommarstiltjen.