<![CDATA[]]>

Stockholm klarar krisen

Redaktionen

Publicerades: 5 augusti, 2009

Stockholm ser ut att klara sig ifrån lågkonjunkturens värsta effekter. Kurvorna pekar uppåt och den positiva stämningen är tillbaka. Det visa en ny rapport från Stockholms Handelskammare.
Trots att varselvågen väntas avta och handeln har fått fart är det dock förtidigt att blåsa faran över.

Den så kallade konjunkturindikatorn för andra kvartalet 2009 stärks från -23 till -13. Det betyder ljuspunkterna finns i att antalet uppsägningar av personal förväntas bli lägre, att handeln visar på ljusare siffror och att uppdragsverksamheten, där företagstjänster ingår, stärks. Trots de ljusa tecknen är det dock för tidigt att tala om att konjunkturen har vänt.

– När konjunkturen och krisen kom över oss blev många osäkra och försiktiga. Nu ser vi att folks psykologiska låsningar har släppt och att de vågar börja konsumera igen. Trots allt är det så att de flesta Stockholmare fortfarande har jobb och efter skattesänkningar och med låga räntor har de det bättre ekonomiskt ställt än de någonsin har haft. Vi ser det på uppgången inom handeln och vi kan också se inom uppdragsverksamheten att företagen vågar att börja köpa tjänster igen, säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare.
 

– Många av kurvorna pekar nu återigen uppåt, även om de fortfarande ligger på låga nivåer. Vi har fortfarande lågkonjunktur, men stark detaljhandel, ökad efterfrågan på konsulttjänster och positiva exportsiffror är tecken på att den ekonomiska aktiviteten ökar i Stockholm, säger Johan Treschow ansvarig för ekonomisk analys på Stockholms Handelskammare.
 

Rapportens huvudpunkter:

  • Stockholmskonjunkturen försämras i långsammare takt än tidigare. Konjunkturindikatorn för Stockholms län stärks från -23 till -13 under årets andra kvartal, vilket är ett positivt trendbrott. Situationen för näringslivet har stabiliserats något även om försvagningen fortsätter. Konjunkturindikatorn för hela landet stärks från -26 till -14.
  • Arbetsmarknaden i Stockholm fortsätter att försvagas avsevärt under andra kvartalet. För årets tredje kvartal väntas antalet anställda visserligen fortsätta att minska, men i långsammare takt än tidigare. Flest nedskärningar planeras i handelns olika delbranscher samt i bygg- och tillverkningsindustrin.
  • Detaljhandeln utvecklas i positiv riktning under årets andra kvartal, vilket tyder på ökad konsumtionsvilja. Dagligvaruhandeln visar fortsatt stark tillväxt, sällanköpsvaruhandeln stärks när försäljningsvolymen åter ökar och det kraftiga fallet i handeln med motorfordon har dämpats.
  • Uppdragsverksamheten stärks något under andra kvartalet och bryter därmed den negativa trenden från tidigare kvartal. Efterfrågan på företagens tjänster ökar för första gången sedan andra kvartalet år 2008 och förväntas att fortsätta öka tydligt framöver. Företagens verksamheter utvecklas försiktigt positivt igen och antalet anställda förväntas oförändrat.