<![CDATA[Så hanterar du trakasserierna. Foto: Getty Images]]>

Efter #metoo – det säger lagen

Ebba Arnborg

Publicerades: 21 november, 2017

Vad är sexuella trakasserier och vad är du som arbetsgivare skyldig att göra för att förebygga och åtgärda? Så här säger Diskrimineringsombudsmannen.

Sedan den 1 januari 2017 finns det nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. De innebär bland annat att arbetsgivare ska ha rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

– Arbetsgivare har ett stort ansvar för att förebygga diskriminering, säger Peter Wråke, chef för rättsenhet arbetsliv på DO.

Arbetsgivaren ska utreda och minimera risker ihop med sin personal och ha skriftliga riktlinjer och rutiner både för att förhindra sexuella trakasserier och om något inträffat.

LÄS OCKSÅ: Det ska du göra som chef

– Arbetsgivarens ansvar handlar inte bara om att utreda trakasserier och vidta lämpliga åtgärder för att få stopp på dem. Det är minst lika viktigt att ha ett förebyggande arbete för att förhindra att trakasserier överhuvudtaget uppstår, menar Peter Wråke.

Vad är sexuella trakasserier?

Det kan vara kommentarer och ord, att någon tafsar eller kastar närgångna blickar, ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Vad måste du som chef göra?

Arbetsgivaren ska ihop med sin personal utreda vilka risker som finns och löpande jobba för att minimera dem. Det ska även finnas skriftliga riktlinjer och rutiner både för att förhindra sexuella trakasserier och om något inträffat.

Vad ska du som chef göra om något händer?

En arbetsgivare som får veta att någon känner sig, eller verkar vara, trakasserad ska direkt, snabbt och diskret utreda vad som hänt, vidta åtgärder och erbjuda hjälp till den utsatta. Samt stötta om det är någon annan än den utsatte som sagt till och som nu blir ifrågasatt eller utfryst.

I första hand ska du prata med den som känner sig utsatt och den eller de som pekas ut som trakasserande, samt eventuellt vittnen. Du bör bilda dig en egen uppfattning om vad som hänt och kan inte låta utredningen stanna vid att ord står mot ord, men behöver inte ta slutlig ställning om arbetstagarna lämnar helt motsatta uppgifter och omständigheterna i övrigt är för oklara.

Informera de närmast inblandade om utredningens gång och vilka åtgärder som kommer att genomföras – även ifall du beslutar att inte göra något mer, samt dokumentera. Du måste följa upp och försäkra dig om att trakasserierna upphört. Det kan finnas skäl för information och utbildning på arbetsplatsen.

Vilka åtgärder ska du ta mot den som trakasserat?

Det varierar. I första hand kan det vara en tillsägelse, därefter varning, omplacering och uppsägning. Arbetsgivaren måste försäkra sig om att trakasserierna upphört och annars vidta ytterligare åtgärder.

När är du som arbetsgivare ansvarig?

  • Vid trakasserier som har samband med arbetet. Både händelser på arbetsplatsen och till exempel under en tjänsteresa, på en fest som arbetsgivaren ordnar eller en utflykt som kollegor gör.
  • För anställda, inhyrd och inlånad arbetskraft och praktikanter.

När är du som arbetsgivare inte ansvarig?

Om det är en kund eller en leverantör som utsätter någon på arbetsplatsen för trakasserier.

Läs mer i lagen här! 

Källa: Diskrimineringsombudsmannen.