Beslut om slopad revisionsplikt uppskjutet

Camilla Björkman

Publicerades: 21 januari, 2010

Småföretagare ser ut att bli snuvade på konfekten om avskaffad revisionsplikt, då vallöftet inte verkar bli infriat före valet. Orsaken bakom fördröjningen är att regeringen inte är överens om förslagets utformning.

Att avskaffa revisionsplikten för små och medelstora företag var ett av den borgerliga alliansens vallöften till företagarna. Det skulle i så fall minska företagens administrativa kostnader med 5-6 miljarder kronor, enligt näringsminister Maud Olofsson.

Men nu är läget annorlunda. I den senaste förteckningen över regeringens kommande propositioner meddelas lagförslaget inte förrän den 5 maj, rapporterar TT i Dagens Industri. Det gör att riskdagen inte hinner fatta ett beslut förrän efter valet i september.

– Jag driver på. Min inställning är att detta är ett vallöfte som ska genomföras, säger näringsministern, som anser att förslaget är viktigt för småföretagarna.

Att det dragit ut på tiden beror enligt uppgift till TT på en grund av en konflikt mellan näringsdepartementet och finansdepartementet om förslagets utformning. Finansdepartementet oroar sig över att det ska uppstå oreda i företagens räkenskaper om kraven på revisor avskaffas. Utredningsförslaget från 2008 har fått kritik från Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen och Brottsförebyggande rådet för att det blir svårare att upptäcka brott.

– Det är mycket besvärligt för oss att inte få besked hur reglerna ska se ut. Nu måste regeringen ta beslut, säger generalsekreterare Dan Brännström på branschorganisationen för revisorer och rådgivare FAR-SRS, till TT.