Vart försvann utlovat elstöd till företagen – och kommer det ens utbetalas?

Josefin Wallin

Publicerades: 15 februari, 2023

I början av året lät det som att elstöd till företag varit nära. Men vad var det som hände? Vart tog det utlovade elstödet till företagen vägen – och kommer det ens? Driva Eget förklarar.

Elstödet till företag – vad hände (inte)?

I början av året lät det som om elstödet till företagen var nära. Sedan dess har veckorna passerat utan vare sig tydliga besked – eller för den delen något elstöd. Energimarknadsinspektionen godkände förslaget efter de ändringar som begärts redan i början av året. Vart är då stödet kan man fråga sig?

Som det lät på energi- och näringsminister Ebba Busch i samband med att det reviderade förslaget godkändes, skulle elstödet snart vara ute hos företagen.

Vilket hon formulerade på följande vis i sociala medier:

”Glädjande att Energimarknadsinspektionen nu godkänt ansökan om elstöd till företag och organisationer. Inom kort skickas en statsstödsanmälan till EU kommissionen samtidigt som vi arbetar intensivt med att få till utbetalningarna av stödet på ett bra sätt”

Läs: Inget elstöd till företag? Regeringens kritiska besked kring elstödet

Elstöd företag? ”Jobbar på det”

Vad är då problemet? Jo, att ingen sådan anmälan inkommit i skrivande stund. Statsstödsanmälan har därmed en dryg månad efter beslutet inte inkommit till EU komissionen. Från regeringens sida menar man att förslaget behöver gå på remiss – och sedan när remissvaren inkommit först kan gå vidare som en statsstödsanmälan. Vilket de uppger att man nu arbetar med, och att det i närtid ska gå ut på remiss, uppger Ebba Buschs presschef till Dagens Nyheter.

Läs: Anstånd med skatt ska rädda företagare efter uteblivet elstöd – så fungerar det

En tuff sits för svenska företag

Ett fördröjt elstöd sätter många företag i en dålig position och får förödande konsekvenser för de företag som idag befinner sig på marginalen. Att elstödet skyndsamt når företagen är därmed en angelägenhet för många av våra svenska företag. I tillägg med en tuff situation i ekonomin, inflation och med därtill höga elpriser är det tufft för många företag. Vad som händer nu får vi se – och följer när du som företagare kan förvänta dig ditt elstöd. Något som ska bli ”inom kort” om man lyssnar på beskeden från regeringskansliet.

ELSTÖDET: Utbetalningarna kommer att ske efter en modell framtagen av Svenska kraftnät och godkänd av Energimarknadsinspektionen enligt gällande EU-reglering. Den av Energimarknadsinspektionen godkända modellen behöver även få ett statsstödsgodkännande av EU-kommissionen innan utbetalningarna kan ske. Regeringen kommer inom en snar framtid återkomma om stödets närmre utformning. Källa: Regeringen