<![CDATA[]]>

Småföretagare, nu kör vi!

Camilla Björkman

Publicerades: 8 januari, 2010

Sveriges företagare ser ljust på 2010. Åtta av tio småföretagare tror att det nya året blir bättre än det förra. Dessutom räknar fyra av tio företag med att nyanställa. Kom igen nu småföretagare, nu kör vi!

Det ser ut att bli ett bra år för småföretagarna – det tror vi åtminstone själva. Åtta av tio småföretagare i Sverige spår att det nya året kommer att bli bättre för dem än 2009, visar en stor enkät från Visma Infoline. Detta trodde bara hälften av företagarna vid förra årsskiftet.

Under året som gått har hälften av småföretagarna fått negativt resultat på grund av lågkonjunkturen. Knappt en tredjedel har tappat kunder på grund av konkurser. Dessutom har de fått hålla igen plånboken: 45 procent drog ner på investeringarna under förra året.

Kul är att tilltron till svensk ekonomi har ökat. Men faktum är att hela 78 procent av småföretagarna fortfarande tror mer på sitt eget företag än på landets ekonomi.

Optimismen lär märkas inom företagen: Fyra av tio företag räknar med att nyanställa under året som kommer, visar en undersökning från Grant Thornton. Ett klart genombrott då lika många räknade med att minska antalet anställda förra året – jämfört med 12 procent i år.

Är du en av de företagare som vill anställa? Om det är din första anställning finns råd till dig här.