Alla stödåtgärder för aktiebolag i Coronakrisen – här är hela listan

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 7 april, 2020
Publicerades: 1 april, 2020
Foto av: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Vi går igenom regeringens tio stödåtgärder för aktiebolag och förklarar hur ditt företag kan använda dem och vilka villkor som krävs.

Observera att alla förslag inte är ”klubbade ännu”, samt att information uppdateras löpande och att ny information kan ha tillkommit i någon av stödåtgärderna.

Har du enskild firma? Läs då: Alla stödåtgärder för enskilda firmor i Coronakrisen – här är hela listan

Stödåtgärd 1: Korttidspermittering (korttidsarbete)

En anställd kan gå ner till exempelvis 40 procents arbetstid, och samtidigt behålla cirka 90 procent av lönen. Samtidigt kan företaget minska sin lönekostnad för den anställde med ungefär hälften.

Vi sammanfattar:
– Dina anställda kan gå ner till som mest 40 procents arbetstid – och ändå behålla cirka 90 procent av lönen. 

– Företaget kan minska sin lönekostnad för medarbetaren med ungefär hälften.

– Staten betalar tre fjärdedelar av kostnaden för att personalen ska kunna gå ner i tid med till stor del bibehållen lön.

Omfattas ägare som är anställd av det egna bolaget?

Alla utom ägare av enskild firma omfattas av möjligheten att söka stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser. Detta enligt Tillväxtverkets hemsida 2020-03-23.

Som vi förstår det, gäller alltså följande:

 • Entreprenörer som driver enskild firma får inte korttidspermittera sig själva.
 • Entreprenörer som har eget aktiebolag där de själva är den enda anställda får korttidspermittera sig själva.

I ett aktiebolag, kan vi korttidspermittera anställda familjemedlemmar och släktingar?

Här är Tillväxtverkets besked 2020-03-24.

“Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte stödberättigande enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer.

Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. En förutsättning är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda.”

Läs mer här: Vilka företagare kan använda korttidspermittering? Så här fungerar det.

Stödåtgärd 2: Sänkta arbetsgivaravgifter

Föreslaget är tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen ska gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad.

Det innebär att företag kan få skattelättnader med upp till 5 300 kronor per månad och anställd, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar.

Sammanfattning av förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

 • Företaget kan få sänkta arbetsgivaravgifter med upp till 5 300 kronor per månad och anställd. Detta gäller löner upp till 25 000 kronor per månad.
 • Förslaget gäller för upp till 30 anställda (även om ditt företag har fler anställda).
 • Skattelättnaden gäller under fyra månader, från 1 mars till 30 juni 2020.
 • Arbetsgivaravgiften sänks men tas inte bort helt – ditt företag ska fortfarande betala ålderspensionsavgiften.
 • För att hjälpa Sveriges enskilda näringsidkare föreslås en motsvarande sänkning av egenavgifterna.

Lär mer här: Sänkta arbetsgivaravgifter och lånegaranti – här är nya Corona-paketet för små företag

Tips! Få de senaste uppdateringarna om Corona för företagare + inspiration som får ditt företag att lyckas bättre. Gör som 10 000-tals företagare, följ Driva Eget på FacebookDriva Eget på Instagram eller Driva Eget på LinkedIn (eller allihop!)

Stödåtgärd 3: Almis nya brygglån

Almis brygglån riktar sig till små och medelstora företag där finansieringsbehov uppstår som en följd av Coronaviruset, och lånet har speciella villkor som är anpassade efter Coronakrisen.

Sammanfattning av villkoren för Almis nya brygglån:

 • Individuell räntesättning, som högst 4,95%.
 • Möjlighet finns att ansöka om ränte- och amorteringsuppskov upp till 12 månader. 
 • Löptiden är 12 månader. Efter 12 månader finns, efter dialog med din Almi-rådgivare, möjlighet att lägga om lånet till nytt lån med ordinarie villkor.
 • Start up-bolag har möjlighet att låna upp till 500 000 kr. 
 • Ingen uppläggningsavgift.
 • En rådgivare från Almi kommer att göra en individuell kreditprövning. Den innefattar bland annat en genomgång av nuvarande säkerheter för dig som redan har lån hos Almi, och vilka säkerheter som är aktuella för dig som blir ny lånekund hos Almi. I normala fall handlar det om att ta ut företagsinteckningar och en ägarborgen som normalt ligger på 10-20%.

Läs mer här: Så här fungerar Almis nya brygglån

Tips! Så överlever ditt företag Coronakrisen – lyssna på våra bästa tips i podden Business Hacks

Stödåtgärd 4: Statlig lånegaranti för drabbade små företag inrättas

För att göra det lättare för företagen att finansiera inrättas en statlig lånegaranti. Detta innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av Coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Läs mer här: Här är statens nya lånegaranti

Stödåtgärd 5: Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag i utsatta branscher som sällanköpshandel, hotell och restaurang inrättas ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. 

Läs mer här: Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

Hitta nya kunder i Corona-krisen: I Facebook-gruppen “Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder och hjälpa andra småföretagare att klara sig.

Hitta nya kunder i Corona-krisen: I Facebook-gruppen “Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder och hjälpa andra småföretagare att klara sig.

Stödåtgärd 6: Anstånd med att betala in skatt och arbetsgivaravgifter

Med de nya reglerna kan företag vänta med att betala in skatt till staten. Detta blir ju i praktiken ett lån från staten till bolaget (så försök att inte skjuta problemen framför dig om du inte måste). Exakta räntesatser för ”anståndet” diskuteras fortfarande när denna artikel publiceras, efter att originalförslaget i praktiken gav en ränta på 6,6 procent, vilket fick Finansutskottet att säga ifrån och kräva lägre ränta.

Som företag betalar du in en lång rad olika skatter till staten, till exempel löneskatt och arbetsgivaravgifter för dina anställda, i samband med att de får lön. Du betalar även in mervärdesskatt (moms).

Anståndsmöjligheten avser betalningen av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och mervärdesskatt (moms) som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Möjligheten gäller tre månader för respektive skatt under januari–september 2020, enligt Skatteverket.

Med de nya reglerna blir det möjligt att vänta med att betala in dessa skatter. Företaget får avvakta med tre månaders inbetalningar – och staten ger anstånd i maximalt 12 månader. Efter 12 månader måste du alltså betala in de tre månader du fått anstånd med. 

Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget.

Läs mer här: Anstånd med att betala in skatt och arbetsgivaravgifter

Stödåtgärd 7: Staten står för sjuklönekostnaderna för anställda i två månader

Staten tar hela kostnaden för sjuklön under april och maj 2020. Sjuklön för de första 14 sjukdagarna betalas således av staten, inte av företagen. Som bekant är karensdagen redan slopad i spåren av Coronakrisen, och därför räknas även dag ett in.

Läs mer här: Staten står för sjuklönekostnaderna för anställda i två månader

Stödåtgärd 8: Enklare att få a-kassa, och taket höjs

Regeringens senaste förslag till stödpaket innebär att du bara behöver tre månader för att kvalificera dig för a-kassa. Om du går med nu kan du alltså få a-kassa redan till sommaren.

Dessutom högs beloppen för såväl grundförsäkringen som inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring. 

Läs mer här: Nytt krispaket för företagare – lättare att få a-kassa och stöd under Coronakrisen

Stödåtgärd 9: Företag kan läggas vilande vid arbetslöshet

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

Läs mer här: Förslaget på nya regler för a-kassa vid vilande bolag

Stödåtgärd 10: Stöd vi start av näringsverksamhet förlängs från sex till 12 månader

Maxtiden för stöd till start av näringsverksamhet föreslås förlängas från sex till tolv månader.

Läs mer: Så fungerar starta eget-bidraget – stöd vid start av näringsverksamhet

Så här hjälper Driva Eget dig att klara Corona-krisen – våra bästa guider och lösningar

Hitta nya kunder i Corona-krisen: I Facebook-gruppen “Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder i Coronakrisen

Läs: Vi förklarar regeringens första Coronapaket för företagare – här är allt du behöver veta 

Läs: Så räddar du ditt företag från Coronaviruset – 12 avgörande steg

Läs: Nytt krispaket för företagare – lättare att få a-kassa och stöd under Coronakrisen

Vilka företagare kan använda korttidspermittering? Så här fungerar det.