stöd

Olika typer av finansiering för företag 2022
Stöd och bidrag för företag hos Vinnova – detta finns 2022
Coronastöden ditt företag fortfarande kan söka 2021 – här är listan
Ansök om omställningsstöd för maj, juni och juli från 20 oktober
Starta eget utan pengar – så här gör du
Omställningsstödet efter Corona förlängs – detta gäller maj, juni och juli
Sista chansen att ansöka om omställningsstöd – så här gör du
Avstämning ”Stöd för korttidsarbete” – så här gör du
De vanligaste frågorna om korttidsarbete (korttidspermittering)
Kan enskild firma söka stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?
Gäller korttidsarbete (korttidspermittering) för ägare i aktiebolag och familjemedlemmar?
Vilka krav ställs på företag som söker stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?
När kommer pengarna och vem betalar lönen vid korttidsarbete (korttidspermittering)?
Vilka företag kan ansöka om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?
”Vilka bidrag kan jag få?”
STOR GUIDE: Så får du bidrag till ditt företag